Studium Przypadku 1

Nasz klient

Duży brytyjski usługodawca rozwiązań finansowych typu business-to-business pomaga umożliwiać inwestycje, dostarcza finanse komercyjne i pomaga firmom w potrzebach kapitałowych.

Wymogi

Produkty ubezpieczeniowe sprzedawane pod marką dystrybutora zapewniają ochronę zbioru aktywów, zewnętrzne zlecenie wykonania większości administracji ubezpieczenia i generowania dodatkowego źródła dochodu.

Nasze rozwiązania

Dostosowujemy programy ubezpieczeniowe w zależności od potrzeb biznesowych klienta, zapewniamy zewnętrzna administracje i serwis roszczeń ubezpieczeniowych

Nasz dedykowany doradca klienta ułatwia wdrożenie sprawnego programu ubezpieczeń. Działa on jako kontakt i doradca, dla wszystkich protokołów klienckich i regularnie dostarcza informacji o zarządzaniu, oraz informuje klienta o aktywnościach.

Sukcesy

Zlecenie wykonania zewnętrznej administracji programu ubezpieczeniowego zdejmuje obciążenie administracyjne z klienta pozwalając im skupić się na podstawowej działalności leasingowej, jednocześnie klient korzysta z dodatkowych dochodów.

Każdego roku, przez cały okres trwania leasingu, nasz program chroni dzierżawiony sprzęt o wartości ćwierć miliarda funtów.

Zarządzanych jest około 12.000 nowych umów ubezpieczeniowych każdego roku z wysokością skarg poniżej 0,24%†.

Poprzez innowacje które proponujemy naszym klientom, oryginalny program ubezpieczeniowy został wielokrotnie zmodyfikowany w celu poprawy wyników. Ma to na celu objećie szerszej części ofert leasingowych i dostosowanych, aby pokryty został dodatkowy okres wynajmu, zwiększając tym samym zabezpieczenie zbioru artykułów i dalszego powiększania dochodu generowanego przez nasz program.

†na dzień 31 grudnia 2015 r.