Ubezpieczenie wcześniejszego zakończenia

Życie jest pełne zmian – czy to narodziny nowego dziecka, konieczność opieki nad starszym krewnym, zagrożenie utratą pracy i upadłości, czy też możliwość nowej pracy za granicą. Isnieje możliwość, że jakieś nieoczekiwane zdarzenie – skutkujące zmianą sytuacji finansowej – może się wydarzyć w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy leasingu pojazdu zawartej przez leasingobiorcę.

Ubezpieczenie ETI zostało skonstruowane by uwolnić Twoich leasingobiorców od zobowiązań finansowych tytułem rat leasingowych za prywatny pojazd, samochód służbowy lub van, jeśli sytuacja osobista nieoczekiwanie się zmieni. Umożliwia ono leasingobiorcy zwrot pojazdu, bez obawy o finansowanie różnicy między wartością rynkową pojazdu, a kwotą należną z rozliczenia finansowego.

Zaprojektuj program by spełnić potrzeby twojego rynku docelowego

Lease & Loan Insurance Services aranżuje dopasowaną na miarę ochronę ubezpieczeniową dla leasingodawców, by zaspokoić specyficzne potrzeby poszczególnych/ indywidualnych leasingobiorców i klientów korporacyjnych. Nasz program ubezpieczenia ETI może być dostosowany by pokryć szeroki zakres zmieniających życie wydarzeń, jak również różne okresy odroczenia.

Przykładowa ochrona obejmuje:

  • Upadłość
  • Bezrobocie
  • Utrata prawa jazdy
  • Ekspatriacja

Polisy mogą również zawierać jedną z następujących „dobrowolnych” okoliczności:

  • Rezygnacja z pracy,
  • Urlop macierzyński lub ojcowski

 

Prosimy o kontakt w celu szczególowego omówienia specyficznych wymogów w zakresie ubezpieczenia.

Daniel Grases
Business Development Director
Tel: +44 (0)117 915 1109
Mob: +44 (0)7979 888 372