Ubezpieczenie GAP

Gdy oddany w leasing pojazd lub aktywa zostaną odpisane w wyniku wypadku, pożaru lub kradzieży klient może być pozostawiony z dużym kosztem w formie spłaty różnicy między zobowiązaniem finansowym a uczciwą wartością rynkową. Egzekwowanie od klienta pozostałych opłat może tworzyć dodatkowe obciążenia administracyjne i finansowe dla Ciebie jako leasingodawcy – wpływając na przepływ pieniężny, branie na siebie złych długów i potencjalnie niszcząc relacje z leasingobiorcą w tym procesie.

Program ubezpieczenia GAP pozwala chronić Twoich klientów i zmniejszyć ryzyko dla Twojej firmy. Zwiększa paletę Twoich produktów i zapewnia znaczne zwiększenie dochodów z tytułu opłat oraz, gdzie to ma zastosowanie, Twoich dealerów. Wspieramy Cię przez sprawozdania miesięczne z działalności portfolio i dokładną, szybką obsługę roszczeń.

Ubezpieczenie GAP może być sprzedawane pożyczkobiorcom i leasingobiorcom w momencie rozpoczęcia pożyczki lub leasingu, bądź też mogą być dostarczone na podstawie polisy ogólnej w ramach umowy pożyczkowej lub umowy leasingu Twojej firmy.

Wybór alternatyw ubezpieczeń GAP by zaspokoić Twoje potrzeby

lternatywne opcje ubezpieczenia GAP są dostępne by pokryć różnicę między wartością rynkową w momencie szkody całkowitej i:

  • Saldem zobowiązań kredytowych/ leasingowych (GAP Finansowy), lub
  • Oryginalną wartością fakturową pojazdu lub aktywów (GAP fakturowy), lub
  • Pełną wartością odtworzeniową pojazdu lub aktywów (GAP odtworzeniowy)

Ubezpieczenie GAP jest w stanie zaspokoić potrzeby Twojej firmy, zarówno gdy masz problemy z zarządzaniem ryzykiem, ulepszenia produktu lub zwiększenie dochodów z tytułu opłat.

Prosimy o kontakt w celu omówienia specyficznych wymogów w zakresie ubezpieczenia w sposób bardziej szczegółowy.

Daniel Grases
Business Development Director
Tel: +44 (0)117 915 1109
Mob: +44 (0)7979 888 372