Ubezpieczenie aktywów

Bez ubezpieczenia w okresie trwania leasingu, utrata lub uszkodzenia niezabezpieczonych aktywów mogą okazać się kosztowne zarówno dla Ciebie jak i Twoich klientów biznesowych. Nasze ubezpieczenie aktywów automatycznie obejmuje będący przedmiotem leasingu sprzęt przed fizyczną utratą lub uszkodzeniem od dnia uruchomienia leasingu – oferując leasingodawcom sprzętu kompleksowe rozwiązanie do ich potrzeb ubezpieczeniowych i outsourcingowych.

Program Ubezpieczenia Aktywów ma na celu ulepszenia istniejących produktów finansowych i usług poprzez:

  • Automatyczne ubezpieczenie od czasu rozpoczęcia leasingu – np. Leasingobiorca ma możliwość wyboru ubezpieczenia sprzętu w ramach tej polisy lub dostarczenie dowodu własnego ubezpieczenia.
  • Szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, niż większość standardowych polis ubezpieczeniowych
  • unikalny proces zgłaszania i likwidacji szkód – bez formularzy do wypełnienia
  • Wymiana lub naprawa sprzętu w ciągu kilku dni, z krótką przerwą lub bez przerwy w działalności Twojego klienta
  • Nadzwyczaj profesjonalny zespół obsługi klienta do bieżącego zarządzania kontaktów z Twoimi klientami
  • rak udziału własnego lub franszyzy do płacenia w większości przypadków

Prosimy o kontakt w celu omówienia specyficznych wymogów w zakresie ubezpieczenia w sposób bardziej szczegółowy.

Daniel Grases
Business Development Director
Tel: +44 (0)117 915 1109
Mob: +44 (0)7979 888 372